Konsumentköplagen

Många blandar samman begreppen reklamationsrätt och garanti, men det är faktiskt två helt olika saker.

Reklamationsrätten

Reklamationsrätten är den rätt man som köpare har att anmäla fel hos en vara. Enligt konsumentköplagen har kunden reklamationsrätt i 3 år på alla varor inköpta i Sverige. Från och med 1 april 2005 förlängdes reklamationstiden från 2 år till 3 år. Reklamationsrätt i 3 år gäller alltså för de varor du köpt detta datum eller senare. För varor inköpta innan 1 april 2005 gäller 2 års reklamationstid.

Garanti

En garanti är en extra tjänst som täcker mer än reklamationsrätten. Det är frivilligt för säljaren att ge garanti på en vara. En garanti innebär att säljaren står för de fel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte om du själv orsakat skada på varan, t ex genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande etc.

Frist vid felanmälan

För att felanmälan ska anses ligga inom tidsfristen, får det gå högst 2 månader från att ett fel på en vara upptäcks, tills felanmälan görs till butiken där varan är köpt.