Självklar reklamation:

1. Ersätt kunden med ny vara.
2. Ta kopia på kundens kvitto gällande den reklamerade varan.
3. Fyll i reklamationsrapport, er egen eller den som finns att ladda ned här bredvid.
VIKTIGT att all information fylls i enligt exemplet som du kan se här.
4. Kopiera den ifyllda reklamationsrapporten och behåll för egen information.
5. Skicka, maila eller faxa in rapporten och kvittokopia till oss.
6. Avvakta ersättningsvara eller kredit samt vidare information vad ni skall göra med reklamerad vara.

interski_reklamation_tjader.jpg

Osäker reklamation:


1. Ta emot vara av kunden och förklara att du måste skicka den för bedömning.
2. Ta kopia på kundens kvitto gällande den reklamerade varan.
3. Fotografera skadan (digitalt) i fler olika vinklar samt gärna en bild på varan i helhet.
Exempel på fotad skada
4. Fyll i reklamationsrapport, er egen eller den som finns att ladda ned här bredvid.
VIKTIGT att all information fylls i enligt exemplet som du kan se här.
5. Kopiera den ifyllda reklamationsrapporten och behåll för egen information.
6. Maila in rapporten tillsammans med bilderna och kvittokopia till oss. andreasl@interski.se
7. Avvakta vidare information och bedömning från oss.

Vid osäkerhet kontakta oss på telefon:
0647-506 10

Om det skulle vara så att vi vill ha in varan från er för bedömning är det viktigt att skadan är ordentligt utmärkt.

Ersättning

Vi förbehåller oss alltid rätten att i första hand ersätta med ny (likvärdig) vara. Skulle detta inte vara möjligt utgår en kredit.

VIKTIGT!

För att reklamationshanteringen skall flyta så snabbt och smidigt som möjligt för alla parter är det viktigt att en komplett ifylld reklamationsrapport görs och följer varje reklamerad vara.

Kom ihåg!

Om en kund vill reklamera en trasig skida så gäller det inte automatiskt även bindningen utan den får kunden behålla.
Är det fel på bindningen också så reklameras den separat.

Reklamationsrapporter och reklamationer/bilder skickas till:

InterSki AB

Att: Andreas Lindblom

Prästvägen 2

830 13 Åre

Mail: andreasl@interski.se

Fax: 0647-506 13.