Hur skall du göra??

Du skall alltid i första hand vända dig till butiken där du köpt den defekta produkten så de kan hjälpa dig där. Kanske de kan laga den direkt, skicka den för lagning/bedömning eller ersätta den med ny produkt.

TA ALLTID MED KVITTO!

Alla varor köpta i Sverige har en reklamationstid på 3 år.

För varor inköpta innan 1 april 2005 gäller 2 års reklamationstid
Från och 1 april 2005 förlängdes reklamationstiden från 2 år till 3 år. Reklamationsrätt i 3 år gäller alltså för de varor du köpt detta datum eller senare.
.

Från det att en defekt på en vara upptäcks, ska man göra en felanmälan i butiken inom 2 månader, för att felanmälan ska anses vara inkommen i rätt tid. 

Köplagen är till för att skydda konsumenterna, men kan vara svår att förstå ibland.